Eluasemelaenu taotlus

Eluasemelaen

Sisestage oma nimi ja isikukood
*Nimi:
*Perekonnanimi:
*Isikukood:
Eluasemelaen
*Laenu sihtotstarve:
Kinnisvara maksumus:
EUR
*Soovitav laenusumma
EUR
Omafinantseerimine:
EUR
Omafinantseerimise allikas:
Soetatava kinnisvaraobjekti aadress:
* Laenu tähtaeg:
Tagatis
Maja, korter, muu ehitis
(Lisa)

Taotleja
andmed

Täitke ankeet
*Nimi:
*Perekonnanimi:
*Isikukood:
* Tänav, maja, korter/talu, küla:
* Linn, vald ja maakond
Postiindeks
*E-mail:
* Kontakttelefon:
* Kodakondsus
* Haridus:
* Perekonnaseis:
* Praeguse eluaseme tüüp
Põhitöökoht
Elukutse/staatus
Lisa +
* Üldtööstaaž
* Igakuine sissetulek (neto):
EUR
Kohustused
* Kas teil on muid kohustusi
Ülalpeetavad
* Kas teil on teie sissetulekust sõltuvaid isikuid?

Kaastaotleja
andmed

* Kas taotlete laenu koos kaastaotlejaga?

Sõlmimine

Eluasemelaen
Laenu sihtotstarve:
Kinnisvara maksumus:
EUR
Soovitav laenusumma:
EUR
Omafinantseerimine:
EUR
Omafinantseerimise allikas:
Soetatava kinnisvaraobjekti aadress:
Laenu tähtaeg:
 
Tagatis
Aadress:
Kas olete tagatise omanik?
Omaniku nimi, perekonnanimi ja isikukood:
Omaniku seos laenutaotlejaga:
Aadress:
Kas olete tagatise omanik?
Omaniku nimi, perekonnanimi ja isikukood:
Omaniku seos laenutaotlejaga:
Aadress:
Kas olete tagatise omanik?
Omaniku nimi, perekonnanimi ja isikukood:
Omaniku seos laenutaotlejaga:
Aadress:
Kas olete tagatise omanik?
Omaniku nimi, perekonnanimi ja isikukood:
Omaniku seos laenutaotlejaga:
Kaastaotleja
andmed
*Nimi:
*Perekonnanimi:
*Isikukood:
Tänav, maja, korter/talu, küla:
Linn, vald ja maakond:
Postiindeks:
E-mail:
Kontakttelefon:
Kodakondsus:
Elamisluba:
Ajutine elamisluba kehtib kuni::
Haridus:
Perekonnaseis:
Praeguse eluaseme tüüp:
Igakuine üür:
Põhitöökoht
Elukutse/staatus:
Tähtaeg:
Employer Name:
Amet:
Tööstaaž selle tööandja juures:
Lisatöökoht
Elukutse/staatus:
Tähtaeg:
Employer Name:
Amet:
Tööstaaž selle tööandja juures:
Lisatöökoht
Elukutse/staatus:
Tähtaeg:
Employer Name:
Amet:
Tööstaaž selle tööandja juures:
Üldtööstaaž:
Igakuine sissetulek (neto):
EUR
Kohustused
Kas teil on muid kohustusi:
Krediitkaardid ja arvelduslaenu limiidid:
Igakuised laenu- ja liisingumaksed:
Muud igakuised kohustused (nt elamiskulud):
Ülalpeetavad
Kas teil on teie sissetulekust sõltuvaid isikuid?:
Nimi:
Sünniaeg:
Nimi:
Sünniaeg:
Nimi:
Sünniaeg:
Nimi:
Sünniaeg:
Nimi:
Sünniaeg:
Nimi:
Sünniaeg:
Täitke ankeet
Kas taotlete laenu koos kaastaotlejaga?:
*Nimi:
*Perekonnanimi:
*Isikukood:
Tänav, maja, korter/talu, küla:
Linn, vald ja maakond:
Postiindeks:
E-mail:
Kontakttelefon:
Kodakondsus:
Elamisluba:
Ajutine elamisluba kehtib kuni::
Haridus:
Perekonnaseis:
Praeguse eluaseme tüüp:
Igakuine üür:
Põhitöökoht
Elukutse/staatus:
Tähtaeg:
Employer Name:
Amet:
Tööstaaž selle tööandja juures:
Lisatöökoht
Elukutse/staatus:
Tähtaeg:
Employer Name:
Amet:
Tööstaaž selle tööandja juures:
Lisatöökoht
Elukutse/staatus:
Tähtaeg:
Employer Name:
Amet:
Tööstaaž selle tööandja juures:
Üldtööstaaž:
Igakuine sissetulek (neto):
EUR
Kohustused
Kas teil on muid kohustusi:
Krediitkaardid ja arvelduslaenu limiidid:
Igakuised laenu- ja liisingumaksed:
Muud igakuised kohustused (nt elamiskulud):
Ülalpeetavad
Kas teil on teie sissetulekust sõltuvaid isikuid?:
Nimi:
Sünniaeg:
Nimi:
Sünniaeg:
Nimi:
Sünniaeg:
Nimi:
Sünniaeg:
Nimi:
Sünniaeg:
Nimi:
Sünniaeg: