Äriliisingu taotlus

Ходатайство

Autoliisingu taotlus ärikliendile
Liisinguobjekt
*Mark
*Mudel
*Registreerimise aasta:
*Võimsus:
kW
Läbisõit:
km
Registrimass:
kg
Liisingu tingimused
* Rahastamise tüüp
*Objekti maksumus:
EUR
*Esimene osamakse:
*Liisingu periood (kuudes):
Jääkväärtus:
%
*Ametlik elukoht:
*E-mail:
Müüja
*Müüja:
Eraisik või äriühing:
*Kontaktisik:
*Kontakttelefon:
E-mail:

Kaastaotleja
andmed

Ettevõtte andmed
* Ärinimi:
* Registreerimiskood:
* Tänav, maja, korter/talu, küla:
* Linn, vald ja maakond
Postiindeks
E-mail:
* Kontakttelefon:
Tegevussuund:
* Tegevusvaldkond:
* Tegevusala osakaal käibest:

Kohustused

Kohustused
Lisa +

Sõlmimine

Autoliisingu taotlus ärikliendile
Liisinguobjekt
Mark:
Mudel:
Registreerimise aasta:
Võimsus:
Läbisõit:
Registrimass:
Liisingu tingimused
Rahastamise tüüp:
Objekti maksumus:
Esimene osamakse:
Liisingu periood (kuudes):
Jääkväärtus:
Ametlik elukoht:
E-mail:
Müüja
Müüja:
Eraisik või äriühing:
Kontaktisik:
Kontakttelefon:
E-mail:
Ettevõtte andmed
Ärinimi:
Registreerimiskood:
Tänav, maja, korter/talu, küla:
Linn, vald ja maakond:
Postiindeks:
E-mail:
Kontakttelefon:
Tegevusvaldkond:
Tegevusala osakaal käibest:
Kohustused
Liik:
Võlausaldaja:
Tähtaeg:
Igakuine makse:
Jääk/limiit:
Liik:
Võlausaldaja:
Tähtaeg:
Igakuine makse:
Jääk/limiit:
Liik:
Võlausaldaja:
Tähtaeg:
Igakuine makse:
Jääk/limiit:
Liik:
Võlausaldaja:
Tähtaeg:
Igakuine makse:
Jääk/limiit:
Liik:
Võlausaldaja:
Tähtaeg:
Igakuine makse:
Jääk/limiit: